Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przasnyszu

Petycje

Dostępność dla obywateli z dniem 06 września 2015r. !!!!

Powyższa zakładka została przeznaczona do zamieszczania informacji zawierających odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, które wpłyną do Powiatowego Inspektoratu Werterynarii w Przasnyszu, datę ich złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody - imię i mazwisko oraz nazwę podmiotu, w intresie którego petycja została złożona. 

Informacja, o której mowa powyżej w przypadku wpłynięcia petycji, niezwłocznie aktualizowana będzie o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dane dotyczące zasięganych opini, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji zgodnie z tereścią ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 roku poz 1195)

Metadane

Data publikacji : 09.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przasnyszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry