Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przasnyszu

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Udostępnienie informacji publicznych w PIW w Przasnyszu odbywa się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112 poz.1198 z późniejszymi zmianami).

Informacja publiczna , która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składany jest:

  • na piśmie,
  • ustnie - jedynie w zakresie informacji, które mogą być niezwłocznie udostępnione.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Osobą uprawnioną do udostępnia informacji publicznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Przasnyszu jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przasnyszu, a w przypadku jego nieobecności zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przasnyszu.

Metadane

Data publikacji : 06.10.2010
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przasnyszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry