Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przasnyszu

Struktura organizacyjna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przasnyszu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przasnyszu
lek. wet. Daria Gutowska
tel. 660 477 159

 

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Starszy Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
mgr inż. Edyta Ropelewska

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
mgr inż. Aneta Zerman – Nidzgorska

Inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt, wymogów wzajemnej zgodności oraz IRZ
mgr inż. Wioleta Malinowska

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
mgr inż. Justyna Cieślak

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
lek. wet. Malwina Dzierzęcka

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

lek. wet. Małgorzata Wojciechowska

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Starszy Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
lek. wet. Anna Witka

Starszy Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
lek. wet Jerzy Bobiński

Inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji
inż. Anna Wojciechowska

Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
lek. wet. Aneta Sowińska

 

Zespół do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych

Główny księgowy
mgr inż. Ewa Magdalena Koper

Starszy Referent do spraw księgowości
inż. Krystyna Bednarska

Referent do spraw organizacyjnych
Wioleta Wiśniewska

Metadane

Data publikacji : 13.03.2020
Data modyfikacji : 12.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przasnyszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Baran

Opcje strony

do góry