Wykaz symboli komórek organizacyjnych

Załącznik nr 2


1. PIW SP 100 - sprawy pracownicze; kadry;
2. PIW ADM - sprawy administracyjne;
3. PIW OP - obsługa prawna;
4. PIW 6053 W – sprawy dotyczące wyznaczonych lek. wet.,
5. PIW FIN 3020 – finanse;
6. PIW 6054 dob. – dobrostan i ochrona zwierząt;
7. PIW 6054 mb. - materiał biologiczny;
8. PIW 6054 irz. – identyfikacja i rejestracja zwierząt, cross- compliance;
9. PIW 6055 H.Ż. – higiena żywności – zagadnienia ogólne;
10. PIW 6055mc – podmioty zatwierdzone działające w sektorze mięsa czerwonego;
11. PIW 6055 SB – podmioty działające w ramach sprzedaży bezpośredniej;
12. PIW 6055 MLO – podmioty działające w zakresie marginalnym, lokalnym i ograniczonym;
13. PIW 6055 dzicz. – punkty skupu dziczyzny;
14. PIW 6055 tr. - transport środków pochodzenia zwierzącego;
15. PIW 6055 uppz – uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego;
16. PIW 6055 mon.- monitoringu pozostałości leków weterynaryjnych….;
17. PIW 6055 ml. – nadzór nad pozyskiwaniem i przetwórstwem mleka;
18. PIW 6050 pasze – higiena pasz;
19. PIW 6052 – utylizacja;
20. PIW 6054 ch.z. – inne choroby zakaźne oraz zagadnienia ogólne;
21. PIW 6054 wł – wścieklizna;
22. PIW 6054 br. – bruceloza;
23. PIW 6054 gb. – gruźlica;
24. PIW 6054 ebb – enzootyczna białaczka bydła;


Opublikował: Jacek Pogorzelski
Publikacja dnia: 08.10.2010
Podpisał: Jacek Pogorzelski
Dokument z dnia: 07.10.2010
Dokument oglądany razy: 3925
13.08.2020 // www.piwprzasnysz.pl